ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov Návštěv: 99965Do konce školního roku: 129 dní
logo

Spolek rodičů při ZŠ Pelhřimov, Osvobození

 

Spolek byl založen jako nástupnická organizace Zájmové sdružení rodičů při ZŠ Osvobození 1881 Pelhřimov.

 

Činnost spolku je zaměřena na spolupráci při vzdělávacím a výchovném působení rodiny, školy i dalších institucí, na rozvoj zájmové činnosti dětí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.

 

Spolek přispívá škole materiálními a finančními prostředky na zlepšování podmínek pro školní činnost i na zlepšování školního prostředí.

 

Podílí se na činnosti školy a podporuje požadavky školy. Členství ve spolku je dobrovolné, vzniká zaplacením členského příspěvku za každé dítě, které je žákem základní školy, jehož výši stanoví Rada rodičů.

 

V případě nezaplacení členského příspěvku členství zaniká. V takovém případě budou zákonní zástupci hradit v plné výši všechny výdaje, které jsou financovány Spolkem rodičů při ZŠ Pelhřimov, Osvobození.

 

 

Spolek finančně přispívá na tyto akce:

-      doprava do planetária

-      příspěvek na školní družinu

-      příspěvek na Asociaci školních sportovních klubů (ASŠK) – nákup sportovních potřeb

-      doprava do bazénu

-      doprava na různé sportovní akce

-      příspěvek na odměny pro žáky

-      doprava na zimní lyžařský výcvik

 

 

Třídní důvěrníci:

Martina Fialová     1. A
Marie Štefflová       1. B
Pavel Prchal       2. A
Jiří Mazanec  2. B
Mgr. Jana Prchalová   3. A
Ing. Zuzana Běhounková (pokladník spolku) 3. B
Mgr. Jan Sobek 4. A
Jan Smejkal  4. B
Pavel Ernyes      5. A
Jitka Beranová  5. B
Mgr. Kateřina Foltinová  6. A
Pavla Pekařová    6. B
Markéta Kratochvílová 7. A
Markéta Jírů 7. B
Jiří Průša 8. A
Luboš Dolejší (předseda spolku) 8. B
Jirka Václav    9. A                                     

 

Další aktivity

Jídelní lístek