ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov Návštěv: 99966Do konce školního roku: 129 dní
logo

Školní družina

Základním prostředkem práce v naší školní družině je hra a zážitek. Cílem zájmového vzdělávání je smysluplné využívání volného času. Nabízíme činnosti zájmové, odpočinkové, umožňujeme přípravu na vyučování. Pravidelné činnosti zařazujeme do týdenních skladeb zaměstnání a jedná se především o organizované i spontánní aktivity zájmového a rekreačního charakteru. Příležitostné činnosti, besídky, vystoupení, slavnosti a společné akce jsou zpravidla nad rámec jednoho oddělení.

 

Ke své činnosti používáme prostory tříd a za třídami, prostory na chodbách s koberci, k dispozici máme školní družinu, školní klubovnu, kuchyňku a tělocvičnu. K rekreačním a odpočinkovým činnostem využíváme malé terásky, velkou terasu a palisádové hřiště nedaleko školy.

 

Školní rok 2017/2018 - 

  • Říjen - podzimní diskotéka

  • Relaxační ráno - Hrátky s rytmem

  • Podzimníčci - projekt

  • Relaxační ráno - Léčivé tóny

  • Čertovinky do družinky - projekt

  • Adventní zpívání v ŠD

  • Mikulášská nadílka

  • Vánoční tvoření

  • Masopust 13.2.

  • Valentýnské zpívání 15.2.

 

 Archiv 2015
Archiv 2016

Další aktivity

Jídelní lístek