ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov Návštěv: 151684Do konce školního roku: 160 dní
logo

Hlavní fotogalerie

Školní družina

Základním prostředkem práce v naší školní družině je hra a zážitek. Cílem zájmového vzdělávání je smysluplné využívání volného času. Nabízíme činnosti zájmové, odpočinkové, umožňujeme přípravu na vyučování. Pravidelné činnosti zařazujeme do týdenních skladeb zaměstnání a jedná se především o organizované i spontánní aktivity zájmového a rekreačního charakteru. Příležitostné činnosti, besídky, vystoupení, slavnosti a společné akce jsou zpravidla nad rámec jednoho oddělení.

 

Ke své činnosti používáme prostory tříd a za třídami, prostory na chodbách s koberci, k dispozici máme školní družinu, školní klubovnu, kuchyňku a tělocvičnu. K rekreačním a odpočinkovým činnostem využíváme malé terásky, velkou terasu a palisádové hřiště nedaleko školy.

 

Školní rok 2015/2016 - celoroční projekt Česko

 • 14. října - Muzikohraní - relaxační ráno

 • sportovní odpoledne Kdo neskáče, není Čech

 • 25. listopadu - Píseň jako nástroj - relaxační ráno

 • 4. prosince- Čertí rojení

 • 1. - 18.12. projekt České vánoce

 • 2. prosince - Vánoční zvonění - relaxační ráno

 • 26. ledna - Co Čech, to muzikant

 • 28. ledna - Plackohraní

 • 25. února - Karneval

 • 7. až 11. března - Jarní tvoření

 • 29. dubna - Čarodějnice

 • duben - projekt Den Země

 • 1. června Den dětí

 

Další aktivity

Jídelní lístek