ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov Návštěv: 151686Do konce školního roku: 160 dní
logo

Hlavní fotogalerie

Školní družina

Základním prostředkem práce v naší školní družině je hra a zážitek. Cílem zájmového vzdělávání je smysluplné využívání volného času. Nabízíme činnosti zájmové, odpočinkové, umožňujeme přípravu na vyučování. Pravidelné činnosti zařazujeme do týdenních skladeb zaměstnání a jedná se především o organizované i spontánní aktivity zájmového a rekreačního charakteru. Příležitostné činnosti, besídky, vystoupení, slavnosti a společné akce jsou zpravidla nad rámec jednoho oddělení.

 

Ke své činnosti používáme prostory tříd a za třídami, prostory na chodbách s koberci, k dispozici máme školní družinu, školní klubovnu, kuchyňku a tělocvičnu. K rekreačním a odpočinkovým činnostem využíváme malé terásky, velkou terasu a palisádové hřiště nedaleko školy.

 

Školní rok 2016/2017 - celoroční projekt Pelhřimov-město rekordů

Tematický plán činností ve školní družině pro rok 2016/17 je zaměřen na poznávání města Pelhřimova. Seznámíme se s tradicemi a zvyky, podnikneme toulky do minulosti, budeme obdivovat krásu města Pelhřimova, jeho okolí a historické památky. Pelhřimov je město rekordů. Vytvoříme si vlastní družinové rekordy.

 

Pelhřimov - město rekordů

Návštěva denního stacionáře Jeřabina

Jeřabina u nás

Rekordmánie - pinkiáda

Podzimní diskotéka

Rekordmánie - erbiáda

Rekordmánie - řetěziáda

Čertovské rojení

Vánoce v ŠD

Pelhřimovský zvonek

Karneval

Muzikorelaxace

Rekordmánie - gumičkiáda

Rekordmánie - žabákiáda

Čarodějnická diskotéka

Pohádky a písničky pro děti z MŠ

Pe - město rekordů - návštěva muzea

Kam s odpadem?

Turistický výlet ke Stráži

 

 

 

 

Další aktivity

Jídelní lístek