ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov Návštěv: 151676Do konce školního roku: 160 dní
logo

Hlavní fotogalerie

Školní družina

Základním prostředkem práce v naší školní družině je hra a zážitek. Cílem zájmového vzdělávání je smysluplné využívání volného času. Nabízíme činnosti zájmové, odpočinkové, umožňujeme přípravu na vyučování. Pravidelné činnosti zařazujeme do týdenních skladeb zaměstnání a jedná se především o organizované i spontánní aktivity zájmového a rekreačního charakteru. Příležitostné činnosti, besídky, vystoupení, slavnosti a společné akce jsou zpravidla nad rámec jednoho oddělení.

 

Ke své činnosti používáme prostory tříd a za třídami, prostory na chodbách s koberci, k dispozici máme školní družinu, školní klubovnu, kuchyňku a tělocvičnu. K rekreačním a odpočinkovým činnostem využíváme malé terásky, velkou terasu a palisádové hřiště nedaleko školy.

 

Školní rok 2017/2018 - 

 • Říjen - podzimní diskotéka

 • Relaxační ráno - Hrátky s rytmem

 • Podzimníčci - projekt

 • Relaxační ráno - Léčivé tóny

 • Čertovinky do družinky - projekt

 • Adventní zpívání v ŠD

 • Mikulášská nadílka

 • Vánoční tvoření

 • Masopust 13.2.

 • Valentýnské zpívání 15.2.

 • Karneval 22.2.

 • Velikonoční hrátky - projekt

 • 27.4. Čarodějnický slet

 • Den dětí

 • Vystoupení s flétničkami

 

 

Další aktivity

Jídelní lístek