ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov Návštěv: 240967Do konce školního roku: 28 dní
logo

Podmínky pro žáky 9. ročníků

Vážení rodiče,

od úterý 12. 5. 2020 umožňujeme v omezeném režimu přítomnost žáků 9. ročníku ve škole,

a to výhradně za účelem přípravy na přijímací zkoušky formou skupinových konzultací.

 

Podmínky přítomnosti žáka ve škole:

Nahlášení zájmu o přítomnost žáka 9. ročníku ve škole – termín předložení do 6. 5. 2020

 

 Povinné dokumenty

 • - vyplnit a podepsat žádost o zařazení do školní skupiny
 • - vyplnit a podepsat čestné prohlášení
 • - podepsané dokumenty předá žák při první schůzce ve škole

Docházka

 • - nebude povinná
 • - nevyžaduje přítomnost žáků ve škole každý pracovní den
 • - bude organizována učiteli českého jazyka a matematiky (Mgr. Z. Jelínková, Mgr. A. Hraníček)
 • - maximální počet žáků ve skupině (v jedné učebně) je 15
 • - složení skupin bude neměnné a je v kompetenci učitelů českého jazyka a matematiky
 • - v každé lavici sedí pouze jeden žák

V budově školy

 • - vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • - všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
 • - na toaletách a v učebnách bude k dispozici dávkovač mýdla a dávkovač gelové dezinfekce
 • - žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, s nimiž bude seznámen
 • - prostory školy budou pravidelně denně dezinfikovány

Další informace

poskytnou: ředitelka školy, zástupce ředitelky, vyučující matematiky a českého jazyka

Další aktivity

Jídelní lístek