ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov Návštěv: 292908Do konce školního roku: 281 dní
logo

INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Provoz školy ve školním roce 2021/2022 od 1. 9. 2021

Základní hygienická pravidla stanovená ministerstvem zdravotnictví

  • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.

  • Dodržovat skupinovou izolaci, eventuálně sociální distance.

  • Ochrana úst a nosu ve společných prostorech (roušky, respirátory)

Obecné informace k provozu školy

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy.
Upozorňujeme zákonné zástupce žáků a žáky, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
Pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen. Vstup pouze po dohodě s vedením školy. Vždy s respirátorem.

Provoz školní družiny

Školní družina bude od středy 1. 9. 2021 v provozu bez omezení (6:00 – 16:30).

Stravování ve školních jídelnách

  • 1. ročník zahájení stravování od 2. 9. 2021

  • 2. až 9. ročník - 1. 9. 2021 mají všichni žáci obědy přihlášené; změny (přihlášení, odhlášení) jsou možné prostřednictvím internetu, sms nebo telefonicky vedoucí školní jídelny

Screeningové testování ve škole – září 2021 (neinvazivní testy)

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě

Žáci 2.až 9. ročníku budou testováni:

  • 1. září 2021
  • 6. září 2021
  • 9. září 2021

Případné další testování bude včas oznámeno.

Žáci 1. ročníku budou testováni poprvé 2. září, dále pak 6. září a 9. září 2021.

Při testování žáků 1. tříd mohou pomáhat s testováním rodiče (s nasazeným respirátorem).

Žáci budou testováni ve třídách nebo ve školní družině po příchodu do školy.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Žáci se prokáží kopií očkovacího certifikátu nebo certifikátem v aplikaci TEČKA.

Příklad: Žák byl 20. srpna 2021 očkován poslední dávkou vakcíny proti onemocnění covid-19. Za bezinfekčního je žák považován od 4. září 2021. Žák tedy podstoupí screeningové testování dne 1. září (příp. 2. září), nebude se už ale testovat ve dnech 6. a 9. září.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení). Tito žáci nesmí: cvičit ve vnitřních prostorech, převlékat se společně s ostatními na TV, zpívat, při jídle sedět s ostatními žáky. Uvedená opatření budou v platnosti minimálně po dobu trvání screeningového testování.

 

Další aktivity

Jídelní lístek