ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov Návštěv: 415613Do začátku školního roku: 48 dní
logo

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

ZAHÁJENÍ REGISTRACE OD 4. 3. 2024

A nyní informace pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku ve školním roce 2024/2025:

Termín zápisu je stanoven

  • 5. 4. 2024 od 14:00 do 17:00
  • 6. 4. 2024 od 8:00 do 10:00 hodin

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání se podává elektronicky po kliknutí na tento banner v části ZÁPISY A PŘESTUPY v termínu od 4. 3. 2024, 00:01 hodin – do 6. 4. 2024, 23:59 hodin

nebo zde Zápis on-line do 1. třídy

Fáze I

Generování přihlášek v aplikaci Zápisy Online a rezervace termínu pro návštěvu školy ve dnech zápisu

4. března — 6. dubna 2024

V této fázi si v aplikaci Zápisy Online můžete vygenerovat přihlášku do vámi zvolené školy a zarezervovat si termín návštěvy školy ve dnech zápisu. Vygenerovaná přihláška z aplikace Zápisy Online vám přijde vyplněná do e-mailu ve formátu PDF, v této fázi nemusíte ZŠ kontaktovat. Informace o dítěti se škole odešlou do systému a škola bude očekávat, že jí doručíte přihlášku ve dnech zápisu (5. a 6. dubna 2024) a dostavíte se s dítětem na návštěvu školy ve vámi rezervovaný termín. Aby byl zápis kompletní, musíte vždy přihlášku podepsat a doručit škole ve dnech zápisu (letos 5. nebo 6. dubna 2024).

Fáze II

DNY ZÁPISU — doručení přihlášky, návštěva školy

5.—6. dubna 2024

Pouze v tyto dny platí doručení přihlášky. Pokud jste si vygenerovali přihlášku v aplikaci zápisy online předem, aby přijímací řízení bylo platné, musíte ji ještě doručit do školy některým ze stanovených postupů viz níže.

Jakými způsoby lze přihlášku do ZŠ dodat, aby byl zápis platný?

  • Osobně — doručí zákonný zástupce
  • Datovou schránkou (vedenou na fyzickou osobu — zákonného zástupce)
  • E-mailem s uznaným elektronickým podpisem
  • Poštou

Doklady potřebné k zápisu

  • Žádost o přijetí
  • Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) zákonného zástupce
  • Rodný list dítěte (u dětí cizinců jiný doklad totožnosti)
  • Doložení pobytu

Co když nemám možnost přihlášku si vytisknout?

Pokud nemáte možnost tisku, škola vám v den zápisu přihlášku vytiskne a vy ji na místě podepíšete.
Využitím aplikace Zápisy Online pomůžete škole snížit administrativu spojenou se zápisy a zároveň při zápisu budete mít Vy a Vaše dítě více času na seznamování se s prostředím školy.

Další aktivity

Jídelní lístek