ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov Návštěv: 415608Do začátku školního roku: 48 dní
logo

Ukázka pomůcek pro zrakově postižené

Během měsíce května probíhala v hodinách přírodovědy v 5. ročnících a přírodopisu v 8. ročnících názorná ukázka pomůcek, které využívají nevidomí a slabozrací lidé.

V průběhu těchto hodin jsme se dozvěděli o životě nevidomých a slabozrakých lidí. Přednáška začala prezentací o slepotě, jejích příčinách a pomůckách pro nevidomé, následně jsme měli možnost prohlédnout si a vyzkoušet různé předměty, které nevidomí a slabozrací lidé používají. Zkusili jsme si napsat své jméno v Braillově písmu, což bylo velmi zajímavé. Poté jsme hráli speciálně upravenou verzi hry "Člověče, nezlob se" a “Šachy“ pro nevidomé. Nakonec jsme si vyzkoušeli chůzi se slepeckou holí s různými překážkami, což nám ukázalo, jaké výzvy nevidomí lidé denně překonávají. Celá přednáška byla velmi poučná a obohacující. Pomohla nám lépe pochopit, jak nevidomí a slabozrací lidé žijí a jaké pomůcky jim pomáhají. Děkujeme paní učitelce a asistence za tuto skvělou příležitost.

Chceme poděkovat za zapůjčení pomůcek Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. Oblastní odbočce Pelhřimov.

Další aktivity

Jídelní lístek