ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov Návštěv: 174281Do konce školního roku: 15 dní
logo

Kritéria pro přijetí dítěte do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 otevře Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, p. o.
dvě první třídy s počtem do 30 žáků na třídu.
Ředitelka školy bude přijímat žáky podle těchto kritérií:
1. dítě má trvalý pobyt ve spádové oblasti ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, p. o.
2. dítě má sourozence na ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, p. o.
3. dítě je rodinným příslušníkem zaměstnance naší školy
3. a) dcera/syn
3. b) vnučka/vnuk
Pokud ředitelka školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium (kromě kritéria 1.),

rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí dětí k doplnění do stanoveného limitu 60 žáků los. Průběh losování bude úředně ověřen.

Další aktivity

Jídelní lístek