ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov Návštěv: 415616Do začátku školního roku: 48 dní
logo

WHISTLEBLOWING

Vnitřní oznamovací systém Základní školy Pelhřimov, Osvobození 1881 vzniká na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZÁKON O
OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ“). Dle § 8 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů byla vedením vnitřního oznamovacího systému pověřena společnost ICT Vysočina s.r.o.

Příslušné osoby dle zákona o ochraně oznamovatelů jsou:

Mgr. et Bc. Luboš KLIMENT

Martina FAJMONOVÁ

Matěj BLAŽÍČEK

Další informace zde.

 

 

GDPR - Oznámení o ochraně osobních údajů

 

GDPR - pověřenec

Mgr. et Bc. Luboš Kliment, advokát, ev. č. osvědčení ČAK: 11300, se sídlem Nádražní 21, 591 01 Žďár nad Sázavou, email: gdpr@akkliment.cz,

tel: 776 233 879, ID datové schránky ideg93s.

 

Další aktivity

Jídelní lístek