ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov Návštěv: 374182Do konce školního roku: 280 dní
logo

Informace výchovného poradce

Výchovný poradce

Mgr. Václav Lašťovička

 

Konzultační hodiny:

pondělí:  8:00 – 8:45 h

úterý: 8:00 – 8:45 h

středa: 8:00 – 8:45 h

 

Činnosti výchovného poradce

Mezi standardní činnosti výchovného poradce patří činnosti poradenské a činnosti metodické a informační.

 

Poradenské činnosti:

 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky
 • zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • příprava podmínek pro vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními I. až V. stupně, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům-cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám

 

Metodické a informační činnosti:

 • zprostředkování metod pedagogické diagnostiky a intervence
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, podpůrných opatření, IVP, práce s nadanými žáky apod.
 • předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

 

 Přijímací řízení na střední školy a konzervatoře - školní rok 2020 – 2021

 přihláška ke stažení ZDE

 

Užitečné internetové adresy:

 

Testy

 1. www.gwo.cz
 2. www.ceskaskola.cz
 3. www.scio.cz

 

Informace

 1. www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly
 2. www.atlasskolstvi.cz
 3. www.infoabsolvent.cz

 

Přihlášky na SŠ volně k stažení na adrese

 1. http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

Přehledy středních škol

 1. www.atlasskolstvi.cz
 2. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/pelhrimov/poradenstvi_rekvalifikace_ips

 

Další aktivity

Jídelní lístek