ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov Návštěv: 240974Do konce školního roku: 28 dní
logo

Školská rada

Výňatek ze školského zákona o školské radě

 
Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)


ŠKOLSKÝ ZÁKON - Odkaz na stránky MŠMT http://www.msmt.cz/dokumenty/novy-skolsky-zakon 

 


Složení Školské rady při Základní škole Pelhřimov, Osvobození 1881, p. o.


Zástupci zřizovatele:                                                     Zástupci rodičů:                                                     Zástupci pedagogických pracovníků:  

• Mgr. Fenárová Magda                                                   • Ing. Běhounková Zuzana                                    • Mgr. Belžíková Martina

• Háková Věra                                                                    • Mgr. Foltinová Kateřina                                        • Mgr. Hupková Markéta

• Bc. Pípal Pavel                                                                • Bc. Kožichová Jitka                                                • Mgr. Pospíchalová Radka
• Mgr. Soukupová Jaroslava                                        • Mgr. Sobek Jan                                                        • Mgr. Vlastníková Klára

 

Další aktivity

Jídelní lístek