ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov Návštěv: 374187Do konce školního roku: 280 dní
logo

Školská rada

Výňatek ze školského zákona o školské radě

 
Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)


ŠKOLSKÝ ZÁKON - Odkaz na stránky MŠMT http://www.msmt.cz/dokumenty/novy-skolsky-zakon 

 

Složení školské rady pro období 2020 - 2023

 

Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem:

Věra Háková

Bc. Ing. Zdeněk Sadecký, Ph.D.

Mgr. Jana Sládková

Mgr. Jaroslava Soukupová

 

Členové školské rady z řad pedagogů:

Mgr. Marie Simandlová

Mgr. Eva Havlová

Mgr. Jana Jelínková

Mgr. Petra Paclíková

 

Členové školské rady z řad oprávněných osob (rodičů):

Pavel Prchal

Bc. Lenka Kožichová

Tereza Mašková

Petra Vaculínová

 

 

Další aktivity

Jídelní lístek