ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov Návštěv: 123563Do začátku školního roku: 40 dní
logo

Spolek rodičů při ZŠ Pelhřimov, Osvobození

 

Spolek byl založen jako nástupnická organizace Zájmové sdružení rodičů při ZŠ Osvobození 1881 Pelhřimov.

 

Činnost spolku je zaměřena na spolupráci při vzdělávacím a výchovném působení rodiny, školy i dalších institucí, na rozvoj zájmové činnosti dětí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.

 

Spolek přispívá škole materiálními a finančními prostředky na zlepšování podmínek pro školní činnost i na zlepšování školního prostředí.

 

Podílí se na činnosti školy a podporuje požadavky školy. Členství ve spolku je dobrovolné, vzniká zaplacením členského příspěvku za každé dítě, které je žákem základní školy, jehož výši stanoví Rada rodičů.

 

V případě nezaplacení členského příspěvku členství zaniká. V takovém případě budou zákonní zástupci hradit v plné výši všechny výdaje, které jsou financovány Spolkem rodičů při ZŠ Pelhřimov, Osvobození.

 

 

Spolek finančně přispívá na tyto akce:

-      doprava do planetária

-      příspěvek na školní družinu

-      příspěvek na Asociaci školních sportovních klubů (ASŠK) – nákup sportovních potřeb

-      doprava do bazénu

-      doprava na různé sportovní akce

-      příspěvek na odměny pro žáky

-      doprava na zimní lyžařský výcvik

 

 

Třídní důvěrníci:

Martina Fialová     1. A
Marie Štefflová       1. B
Pavel Prchal       2. A
Jiří Mazanec  2. B
Mgr. Jana Prchalová   3. A
Ing. Zuzana Běhounková (pokladník spolku) 3. B
Mgr. Jan Sobek 4. A
Jan Smejkal  4. B
Pavel Ernyes      5. A
Jitka Beranová  5. B
Mgr. Kateřina Foltinová  6. A
Pavla Pekařová    6. B
Markéta Kratochvílová 7. A
Markéta Jírů 7. B
Jiří Průša 8. A
Luboš Dolejší (předseda spolku) 8. B
Jirka Václav    9. A                                     

 

Další aktivity

Jídelní lístek