ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov Návštěv: 402379Do konce školního roku: 76 dní
logo

Spolek rodičů při Základní škole Pelhřimov, Osvobození 1881, z. s.

 

Spolek byl založen jako nástupnická organizace Zájmové sdružení rodičů při ZŠ Osvobození 1881 Pelhřimov.

 

Činnost spolku je zaměřena na spolupráci při vzdělávacím a výchovném působení rodiny, školy i dalších institucí, na rozvoj zájmové činnosti dětí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.

 

Spolek přispívá škole materiálními a finančními prostředky na zlepšování podmínek pro školní činnost i na zlepšování školního prostředí.

 

Podílí se na činnosti školy a podporuje požadavky školy. Členství ve spolku je dobrovolné, vzniká zaplacením členského příspěvku za každé dítě, které je žákem základní školy, jehož výši stanoví Rada rodičů.

 

V případě nezaplacení členského příspěvku členství zaniká. V takovém případě budou zákonní zástupci hradit v plné výši všechny výdaje, které jsou financovány Spolkem rodičů při ZŠ Pelhřimov, Osvobození.

 

 

Spolek finančně přispívá na tyto akce:

-      doprava do planetária

-      příspěvek na školní družinu

-      příspěvek na Asociaci školních sportovních klubů (ASŠK) – nákup sportovních potřeb

-      doprava do bazénu

-      doprava na různé sportovní akce

-      příspěvek na odměny pro žáky

-      doprava na zimní lyžařský výcvik

 

 

Seznam třídních důvěrníků ve školním roce 2021/2022

Příjmení a jméno třída
Kociánová Blanka 1. A
Matoušková Romana 1. B
Slavíková Jana 2. A
Macháčková Jaroslava 2. B
Zachová Eva 3. B
Humeníková Lucie 3. A
Mičutová Petra 4. A
Fučík David 4. B
Benešová Zuzana 5. A
Sůvová Zuzana 5. B
Lettrich Jan - pokladník 6. A
Petrák Miroslav - předseda 6. B
Holá Jana 7. A
Přibylová Jana 7. B
Prchal Pavel 8. A
Mazanec Jiří 8. B
Kršková Olga 9. A
Běhounková Zuzana 9. B
   

 

 

 

Další aktivity

Jídelní lístek