ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov Návštěv: 287034Do začátku školního roku: 35 dní
logo

Spolek rodičů při ZŠ Pelhřimov, Osvobození

 

Spolek byl založen jako nástupnická organizace Zájmové sdružení rodičů při ZŠ Osvobození 1881 Pelhřimov.

 

Činnost spolku je zaměřena na spolupráci při vzdělávacím a výchovném působení rodiny, školy i dalších institucí, na rozvoj zájmové činnosti dětí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.

 

Spolek přispívá škole materiálními a finančními prostředky na zlepšování podmínek pro školní činnost i na zlepšování školního prostředí.

 

Podílí se na činnosti školy a podporuje požadavky školy. Členství ve spolku je dobrovolné, vzniká zaplacením členského příspěvku za každé dítě, které je žákem základní školy, jehož výši stanoví Rada rodičů.

 

V případě nezaplacení členského příspěvku členství zaniká. V takovém případě budou zákonní zástupci hradit v plné výši všechny výdaje, které jsou financovány Spolkem rodičů při ZŠ Pelhřimov, Osvobození.

 

 

Spolek finančně přispívá na tyto akce:

-      doprava do planetária

-      příspěvek na školní družinu

-      příspěvek na Asociaci školních sportovních klubů (ASŠK) – nákup sportovních potřeb

-      doprava do bazénu

-      doprava na různé sportovní akce

-      příspěvek na odměny pro žáky

-      doprava na zimní lyžařský výcvik

 

 

Seznam třídních důvěrníků ve školním roce 2019/2020

1. A         Měkutová Petra

1. B         Fučík David

2. A         Benešová Zuzana

2. B         Sůvová Zuzana

3. A         Lettrich Jan - pokladník spolku

3. B         Petrák Miroslav, Mgr. – předseda spolku

4. A         Holá Jana

4. B         Přibylová Jana

5. A         Prchal Pavel

5. B         Mazanec Jiří

6. A         Prchalová Jana, Mgr.

6. B         Běhounková Zuzana, Ing.

7. A         Sobek Jan, Mgr.

7. B         Smejkal Jan

8. A         Hrdoušková Pavla

8. B         Beranová Jitka

9. A         Foltinová Kateřina, Mgr.

9. B         Prchalová Jana, Mgr.

 

 

 

Další aktivity

Jídelní lístek