ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov Návštěv: 182890Do začátku školního roku: 14 dní
logo

Spolek rodičů při ZŠ Pelhřimov, Osvobození

 

Spolek byl založen jako nástupnická organizace Zájmové sdružení rodičů při ZŠ Osvobození 1881 Pelhřimov.

 

Činnost spolku je zaměřena na spolupráci při vzdělávacím a výchovném působení rodiny, školy i dalších institucí, na rozvoj zájmové činnosti dětí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.

 

Spolek přispívá škole materiálními a finančními prostředky na zlepšování podmínek pro školní činnost i na zlepšování školního prostředí.

 

Podílí se na činnosti školy a podporuje požadavky školy. Členství ve spolku je dobrovolné, vzniká zaplacením členského příspěvku za každé dítě, které je žákem základní školy, jehož výši stanoví Rada rodičů.

 

V případě nezaplacení členského příspěvku členství zaniká. V takovém případě budou zákonní zástupci hradit v plné výši všechny výdaje, které jsou financovány Spolkem rodičů při ZŠ Pelhřimov, Osvobození.

 

 

Spolek finančně přispívá na tyto akce:

-      doprava do planetária

-      příspěvek na školní družinu

-      příspěvek na Asociaci školních sportovních klubů (ASŠK) – nákup sportovních potřeb

-      doprava do bazénu

-      doprava na různé sportovní akce

-      příspěvek na odměny pro žáky

-      doprava na zimní lyžařský výcvik

 

 

Seznam třídních důvěrníků ve školním roce 2018//2019

 

1.A         Benešová Zuzana

1.B         Sůvová Zuzana

2.A         Lettrich Jan

2.B         Petrák Miroslav, Mgr. – předseda spolku

3.A         Holá Jana

3.B         Štefflová Marie

4.A         Prchal Pavel

4.B         Mazanec Jiří

5.A         Prchalová Jana, Mgr.

5.B         Běhounková Zuzana, Ing. -  pokladní spolku

6.A         Sobek Jan, Mgr.

6.B         Smejkal Jan

7.A         Hrdoušková Pavla

7.B         Beranová Jitka

8.A         Foltinová Kateřina, Mgr.

8.B         Prchalová Jana, Mgr.

9.A         Jirků Markéta

 

 

Další aktivity

Jídelní lístek