ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov Návštěv: 355268Do konce školního roku: 93 dní
logo

Spolek rodičů při ZŠ Pelhřimov, Osvobození

 

Spolek byl založen jako nástupnická organizace Zájmové sdružení rodičů při ZŠ Osvobození 1881 Pelhřimov.

 

Činnost spolku je zaměřena na spolupráci při vzdělávacím a výchovném působení rodiny, školy i dalších institucí, na rozvoj zájmové činnosti dětí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.

 

Spolek přispívá škole materiálními a finančními prostředky na zlepšování podmínek pro školní činnost i na zlepšování školního prostředí.

 

Podílí se na činnosti školy a podporuje požadavky školy. Členství ve spolku je dobrovolné, vzniká zaplacením členského příspěvku za každé dítě, které je žákem základní školy, jehož výši stanoví Rada rodičů.

 

V případě nezaplacení členského příspěvku členství zaniká. V takovém případě budou zákonní zástupci hradit v plné výši všechny výdaje, které jsou financovány Spolkem rodičů při ZŠ Pelhřimov, Osvobození.

 

 

Spolek finančně přispívá na tyto akce:

-      doprava do planetária

-      příspěvek na školní družinu

-      příspěvek na Asociaci školních sportovních klubů (ASŠK) – nákup sportovních potřeb

-      doprava do bazénu

-      doprava na různé sportovní akce

-      příspěvek na odměny pro žáky

-      doprava na zimní lyžařský výcvik

 

 

Seznam třídních důvěrníků ve školním roce 2021/2022

Příjmení a jméno třída
Kociánová Blanka 1. A
  1. B
Slavíková Jana 2. A
Macháčková Jaroslava 2. B
Zachová Eva 3. B
Humeníková Lucie 3. A
Mičutová Petra 4. A
Fučík David 4. B
Benešová Zuzana 5. A
Sůvová Zuzana 5. B
Lettrich Jan - pokladník 6. A
Petrák Miroslav - předseda 6. B
Holá Jana 7. A
Přibylová Jana 7. B
Prchal Pavel 8. A
Mazanec Jiří 8. B
Kršková Olga 9. A
Běhounková Zuzana 9. B
   

 

 

 

Další aktivity

Jídelní lístek