ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov Návštěv: 415607Do začátku školního roku: 48 dní
logo

Základní škola

Bezbariérová základní škola, školní družina a školní jídelna sídlí 
v rozsáhlém a udržovaném areálu.

 

Všechny kmenové třídy jsou umístěny v samostatných učebnách. Pro výuku se využívají odborné učebny výtvarné a hudební výchovy, dvě odborné učebny informatiky, univerzální dílna a cvičná kuchyňka. Ve škole jsou k dispozici interaktivní tabule. Pro výuku tělesné výchovy slouží vlastní prostorná tělocvična se samostatnými šatnami a sprchami, multifunkční hřiště s běžeckými drahami a doskočiště. 

 

Od 1. září 2007 byla zahájena výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu – Cesta k sobě.

 

Organizace výuky:

0. hodina: 07:15 – 08:00                  5. hodina: 12:05 – 12:50               
1. hodina: 08:15 – 09:00                  6. hodina: 13:00 – 13:45  
2. hodina: 09:10 – 09:55                  7. hodina: 13:50 – 14:35
3. hodina: 10:15 – 11:00                  8. hodina: 14:40 – 15:25 
4. hodina: 11:10 – 11:55

 

Provozní doba:

1. základní škola:  07:30 – 16:00 hodin
2. školní družina:  06:00 – 16:30 hodin 
3. školní jídelna:   06:00 – 14:30 hodin

 

 

 

 

Další aktivity

Jídelní lístek