ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov Návštěv: 179261Do začátku školního roku: 43 dní
logo

Projekty

Hrajeme si s Kubou

 

Projekt „Hrajeme si s Kubou“

Dlouhodobý projekt Hrajeme si s Kubou probíhal od března 2009 do prosince 2009. Byl určen žákům současných druhých tříd a pod vedením třídních učitelek Renaty Pechové a Světlany Rejzkové se zaměřil na vzájemné poznávání, spolupráci, nabídnutí možností trávení volného času a v neposlední řadě na aktivní zapojení rodičů, případně dalších rodinných příslušníků, do dění ve škole.

V rámci projektu proběhla v každém měsíci jedna akce.

Březen Rodiče se zúčastnili přednášky s ředitelkou PPP v Pelhřimově PaedDr. Janou Svobodovou, která se zaměřila na efektivní využití volného času dětí, nebezpečí SPJ, na důležitost spolupráce rodiny a školy a přípravy na vyučování. Následovala beseda, kdy PaedDr. Svobodová odpovídala na konkrétní dotazy rodičů. Po skončení rodiče ocenili metodu otevřeného rozhovoru v kruhu a možnosti vlastního vyjádření. V době přednášky a besedy pro rodiče byly děti se svými třídními učitelkami v tělocvičně a hrály hry zaměřené na výchovu ke spolupráci.

Duben Sázení stromků – děti vysadily v areálu školy 11 listnatých stromků. Před jejich vysazením se seznámily s podmínkami růstu stromů a jejich potřebami. S technickým zabezpečením a výsadbou nám pomohl pan školník Jiří Koubek a zúčastnil se také Mgr. Petr Plachý, vedoucí OŠMT MÚ Pelhřimov.

Květen Svátek slabikáře – odpolední ukázka výuky spojená s besedou se spisovatelkou Petrou Braunovou. Paní spisovatelka dětem a rodičům představila své knihy a na závěr zajímavé besedy předala malým čtenářům knihu Kuba nechce číst s osobním věnováním.

Červen Prvňáčkova vařečka – na závěr školního roku proběhlo nocování dětí ve škole spojené s přípravou jednoduché večeře zaměřené na zdravé stravování. Každý prvňáček byl vařečkou pasován na kuchtíka .

Září Po zahájení nového školního roku se děti v doprovodu rodičů zúčastnily besedy s příslušníky Policie ČR, kde se seznámily se základními pravidly bezpečnosti silničního provozu. Na dopravním hřišti si své dovednosti vyzkoušely při jízdě na kolech a koloběžkách a na závěr si projely jízdu zručnosti, za kterou je příslušníci policie odměnili sladkými medailemi.

Říjen V říjnu proběhla odpolední sportovní pouť v tělocvičně školy, které se kromě druháků zúčastnili se svými rodiči i předškoláci. S přípravou a realizací netradičních soutěží pro děti i rodiče pomohli žáci druhého stupně.

Listopad Lední revue – společné bruslení dětí s rodiči na ZS, které se setkalo s nečekaným zájmem. Děti bruslily s radostí, i když pro některé to byla první zkušenost na ledě.

Prosinec Projekt byl ukončen předvánočními keramickými dílnami, kde rodiče spolu s dětmi vyráběli vánoční andělíčky.

Na závěr projektu byly dětem předány dárky.

Fotoalba
Žádné alba v této sekci k dispozici.

Další aktivity

Jídelní lístek