ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov Návštěv: 140934Do konce školního roku: 230 dní
logo

Školní družina

Základním prostředkem práce v naší školní družině je hra a zážitek. Cílem zájmového vzdělávání je smysluplné využívání volného času. Nabízíme činnosti zájmové, odpočinkové, umožňujeme přípravu na vyučování. Pravidelné činnosti zařazujeme do týdenních skladeb zaměstnání a jedná se především o organizované i spontánní aktivity zájmového a rekreačního charakteru. Příležitostné činnosti, besídky, vystoupení, slavnosti a společné akce jsou zpravidla nad rámec jednoho oddělení.

 

Ke své činnosti používáme prostory tříd a za třídami, prostory na chodbách s koberci, k dispozici máme školní družinu, školní klubovnu, kuchyňku a tělocvičnu. K rekreačním a odpočinkovým činnostem využíváme malé terásky, velkou terasu a palisádové hřiště nedaleko školy.

 

Školní rok 2018/2019

 

 

 

  • U nás ve školní družině

  • Vítání prvňáčků- zábavné odpoledne

  • Přírodovědný ostrov - projekt

  • 100 let republiky

  • Dopravní ostrov- projekt

 

 

 Archiv 2015
Archiv 2016
Archiv 2017

Další aktivity

Jídelní lístek