ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov Návštěv: 374187Do konce školního roku: 280 dní
logo

 

 

Přípravná třída pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy si, prosím, vyzvedněte v kanceláři školy u paní Petry Markové, tel: 565 552 888.

Dne 06. 06. 2023 od 15:15 hodin se uskuteční schůzka s dětmi a zákonnými zástupci žáků přípravné třídy.

Informace k přípravné třídě

Pro školní rok 2023 – 2024 schválila Rada města Pelhřimova zřízení přípravné třídy na Základní škole Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace. Kapacita přípravné třídy je 10 – 15 dětí. Pokud by bylo při zápise do přípravné třídy zjištěno výrazné překročení kapacity, byla by operativně zřízena druhá přípravná třída na Základní škole Pelhřimov, Komenského 1465, příspěvková organizace. V případě zřízení druhé přípravné třídy by se při přijímání dětí postupovalo podle aktuálních kritérií pro přijímání dětí do přípravné třídy.